Image of a Colonial House with yellow exterior in New England area. Landscaped front yard with grass and bushes is in foreground. Clear blue sky and trees are in background.

Заедно със стандартните дейности за саниране и полагане на топлоизолация, Фирма ЕНТИ ООД извършва и съвсем скоро навлезлият в строителните практики монтаж на сайдинг изолации. Това е модерен , напълно нетоксичен , пожарообезопасен и значително по-евтин и ефективен начин за фасадно изолиране.

Строителната компания , която представяме в този пост е основно ориентирана към изпълнение на довършителни и монтажни операции за строителството и е директен вносител на качествени материали за изолация, които са в основата на ефективното енерго спестяване.