С настъпването на есента продължават грижите за опазване на реколтата. За правилно съхраняване на продукцията в големите складове е необходимо те да се обработят с фунгициди против редица складови болести.

Това се отнася и за мазетата, в които се съхранява различна селскостопанска продукция.

След приключване работата в оранжериите, те трябва да се почистят от растителните остатъци и почвата да се обработи, да се използват и почвени препарати, за да се предпазят бъдещите култури от сечене, кореново гниене.

Не трябва да се забравят и градинските инструменти, които също трябва да се до третират с препарати, за да се дезинфекцират.

Стени, рамки, стъкла се третират с химически препарати, както и помещението се опушва.

Със започване на есенната сеитба се налага задължително третиране на семената с фунгициди за есенните култури за предпазване на посевите в бъдеще от различни заболявания (твърда и праховита главня по пшеницата, праховита главня и ленточна болест по ечемика).

След листопада на овощните дървета се налага пръскане, за да се намалят зимуващите форми на различните причинители на болести и насекоми.

В селскостопанските аптеки ще намерите разнообразни препарати за борба с болестите по растенията през различните периоди от тяхното развитие, включително и при съхраняването им.

Ползването на фунгициди за съхраняване на продукцията позволява загубите да се сведат до минииммум.

За всякакви въпроси във връзка с растителната защита на растенията както от болести, така и от насекоми и плевели, ще намерите информация в сайтовете на големите фирми, занимаващи се с търговия на препарати.

В интернет можете да откриете пълна информация за приложението и начините на ползване на различните фунгициди.

Съвременните производители на химически средства за защита на растенията от болести предлагат все по-безопасни за топлокръвните животни и човека препарати. Това обаче не освобождава никой от отговорността да спазва всички изисквания за тяхната употреба.

Към всеки препарат има приложена инструкция за работа с него.

В нея са посочени точните дози за употреба, начин на внасяне, мерки за безопасност.

Разбира се, личното защитно облекло, ръкавици и маска са задължителни за лицето, което ще внася препарата.

Повечето фунгициди са безопасни за пчели и други насекоми, но могат при неспазване на инструкцията за тяхното прилижение да унищожат някои микроорганизми и по този начин да нарушат биологичното равновесие.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>