Всеки брак е свещен съюз между един мъж и една жена, които се обичат и които са готови да вървят заедно напред по не особено леките стъпки на живота и съдбата. За да се осъществи един църковен брак е нужно и двамата младоженци да са православни християни, тоест да са кръстени като такива. Само тогава те могат да встъпят в църковен брак, в противен случай ще им бъде отказано извършването на това свето тайнство.

От друга страна, за да бъде извършен един църковен брак на територията на Република България е необходимо преди това да бъде сключен граждански брак, тъй като имено той е официален брак пред държавните институции и единствения легитимен, докато брака пред Бог за съжаление няма изобщо такъв статут. Затова вярващите двойки задължително трябва да сключат граждански брак, преди въпросния църковен брак.

Освен това Светата Православна Църква е въвела и някои забрани при сключване на такъв вид брак, а те са в общи линии следните: забранено е сключването на църковен брак по време на постите църковни – тоест по време на Коледните пости, по време на Великденските пости, по време на Петровите пости и по време на Богородичните пости. Също така не е позволено сключването на такъв вид брак по време на Задушници, когато почитаме паметта на мъртвите хора.

Освен тези забрани в дни, църквата забранява сключването на такъв брак и при други обстоятелства – при роднинска връзка по съребрена линия до четвърта степен включително, при връзка по сватовство до трета степен и по кръщение – тоест не е разрешено кръстници да встъпват в брак с родител на своя кръщелник или кръщелница. За самата църковна процедура при такъв вид брак са необходими и следните документи – акт за граждански брак, кръщелни свидетелства на младоженците, но и на кумовете, както и една специална подписана декларация от младоженците за това че са православни християни и че нямат родство помежду си.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>