Качествена акустика на помещението може да се постигне само с правилна звукоизолация. Основните принципи на акустичното планиране са ясни, но за да се постигнат нужните резултати с това трябва да се заеме фирма за звукоизолация и акустика.

Да се осъществи в едно и също помещение звукоизолация на нужното ниво може да се приложат съвършено различни конструктивни решения. При това трябва да се избере най-подходящия вариант по икономични и естетични съображения.

За да се реши проблема с правилната звукоизолация трябва да има достатъчно практически опит в проектирането и изпълнението на мероприятията по звукоизолация.

Трябва да се има предвид и факта, че звукопоглъщането в помещението е различно, което се дължи на различните материали.

Акустичната настройка се явява задължителна процедура преди въвеждане в експлоатация на всяко студио. За това опитните консултанти винаги се стараят да предвидят в проекта конструктивни решения, позволяващи да се направи акустична настройка достатъчно бързо и колкото е възможно с по-малко разходи.

Има варианти, когато за да се намерят подобни решения е доста сложно.

В областта на акустичните измервания има значителен прогрес и в световната практика се прилага цифрова измервателна техника с процесор контрол.

Архитектурната акустика трябва да бъде поверена на професионалисти, защото е възможно да се заплатят двойно повече разходи при допуснати пропуски от аматьори.

При акустичното планиране се явяват две основни групи задачи. Първата е свързана със защита от проникващите звукове, а втората – с получаването на оптимална структура на звуковото поле непосредствено в самото студио или помещение.

Първата задача се решава с методите на строителната акустика, а втората – с архитектурната.

Могат да се различат три основни механизми, водещи до образуване на звуков фон в студиото. Това са: вентилационния шум, въздушния и структурен.

Борбата срещу всички видове шум трябва да е комплексна. Опитът показва, че принципно важно е правилно да се избере пространственото планиране на студийното помещение в сградата.

За това при строителство на нов комплекс е целесъобразно да се ползват услугите на специалистите в областта на акустиката още при проектирането на съвсем ранен етап, когато се съставя етажния план на сградата.

Само в такъв случай може да се намери оптимално разположение на студиото с осигурена защита от шумовете при минимални разходи.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>