Прозрачният и цветен поликарбонат намират широко приложение за направата на различни конструкции.

Производителите предлагат два вида поликарбонат – клетъчен и монолитен, с различна дебелина и разцветка.
Изборът на вида, който ще се използва, зависи от няколко фактора и, преди всичко, от изискванията към материала за покриване на конкретната конструкция.

При направа на навеси от поликарбонат се обръща сериозно внимание както на техните защитни функции, така и на декоративния ефект.

Ако стилното решение изисква използване на материал близък по вид до силикатното стъкло, то следва да се предпочитат монолитните плоскости.

Този материал позволява да се направят оригинални конструкции, в това число и сложни форми. Освен това прозрачните панели имат голям избор от най-различни цветове.

Функционални и практични навеси от поликарбонат без особени дизайнерски изисквания се правят от клетъчни панели. Лекотата на панелите позволява да се облекчи носещата конструкция при осигурена необходимата здравина и стабилност.

При направа на носещата конструкция на такива навеси се използват стоманени профили с малко сечение, което осигурява значителна икономия.

Изборът между клетъчен и монолитен поликарбонат зависи и от техните свойства и характеристики.

Навесите от поликарбонат намират приложение при изграждане на: автоспирки, балкони и тераси, басейни, паркинг, козирки и връзки между сгради.

Една от важните характеристики на панелите е устойчивостта към механично натоварване.

Монолитният поликарбонат намира приложение при направата на съоръжения на обществени места, където вероятността за умишлени повреди е по-голяма.

Архитектурните елементи и строителните конструкции се възприемат като част на един ансамбъл. При избор цвета на навесите от поликарбонат се има предвид общия фон и цветовете на съседните сгради.

Особено разпространени са използваните от хората сини, зелени, бронзови панели. Те запазват непроменени цветовете на предметите, намиращи се под тях.

При използване на такива цветове като червено, оранжево, и жълто, трябва да се знае, че всички предмети, намиращи се под навес от такъв материал ще имат съответния нюанс.

Освен обикновените прозрачни панели има и напълно непрозрачни в сребърен или черен цвят.

Такива панели се използват при направа на навеси от поликарбонат, които трябва да осигурят пълно вътрешно затъмнение.

Обикновено цвета на навеса се избира съобразно цвета на покривите на основните строежи, но и контрастните решения са приятни за погледа.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>