На едно общо събрание този месец на кооперацията, в която живеем, гласуваха така, че моят баща да заеме функцията на домоуправител. Това на мен ми се струва малко смешно и необяснимо, тъй като той не става за такава работа, според мен. И той лично изобщо не изгаряше от желание да поеме тази функция на домоуправител, но за съжаление всички други съкооператори я бяха изпълнявали вече и сега трябваше той да поеме тази длъжност, поне веднъж.

От една страна не желаеше, тъй като нямаше излишно време, с което да разполага, а от друга страна има един проблемен съсед, с който никой не желае да общува, тъй като прави абсолютно всичко противоположно на това, което се реши. В качеството му на домоуправител трябваше да следи за няколко основни неща. Едно от тях е да събира пари за сметки по общите части на кооперацията, както и след това да ги плаща.

Трябваше, също така, да следи дали всички крушки и инсталации в общите части са в изправност, и в случай, че не са, да сигнализира съответните фирми, които са предназначени да извършват тези поддръжки, а ако е нещо по-просто, може и той лично да го направи. Също така като домоуправител трябваше да следи дали съкооператорите спазват часовете за почивка, които според правилника бяха от 22:00 вечерта до 07:00 сутринта, и в случай че не вземат мерки при евентуални нарушения да се свърже с органите на реда.

Освен това в неговите функции на домоуправител трябваше да следи и за чистотата на общите части, които се подържат два пъти месечно от хигиенист. Тук обаче е налице един проблем, който се дължи на нашия проблемен съсед, който има куче порода питбул и не полага нужните грижи за него. Не следи изобщо за хигиената и за боклука, който то непрекъснато прави, но на всичкото отгоре не желае да заплаща пари за хигиенист.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>