В жилищните сгради има много обща собственост, чийто проблеми трябва да се решават от домоуправителя. Така да се каже проблемите на всички съсобственици трябва да намерят решение от избран от общото събрание на съкооператорите човек. Задачите са много и отговорни, а желаещи за тяхното разрешаване все по-трудно се намират.

Проблемът е в това, че винаги се намират собственици, които не са съгласни да плащат за общи услуги, а се ползват от резултатите. Таксите за общо ползвания ток, вода, отопление, както и за поддържане на асансьора са задължение за всеки собственик. Трябва да се поддържа и елементарна хигиена в общите части и в двора, ако има такъв. Зимата се налага почистване на снега, ледените висулки и други проблеми, създадени от ниските температури. За да се решат всички тези задачи е необходимо да се заплаща на определен човек, но от всички живущи в сградата.

Домоуправителят отговаря за безаварийната работа на асансьора, ако има такъв. Той трябва да носи отговорност и за доброто състояние на стълбището – осветление и почистване. Всички задачи са отговорни и важни за всеки един собственик. Това налага на общото събрание на собствениците да се избере подходящ човек за домоуправител. Това трябва да е този, който разполага със свободно време и да умее да работи с хората, за да има в крайна сметка ред и дисциплина в кооперацията.

Както вече споменахме все по-трудно се намира подходящо лице, защото и заплащането е символично или изобщо няма такова. Проблемите обаче не могат да се решат сами и освен това все повече се задълбочават, имаме предвид старите сгради. Появява се необходимост от основен ремонт на покрива, смяна на щрангове и много други, защото не се прави периодична поддръжка на всички комунално-битови системи.

В новите жилищни сгради тези проблеми са по-малко, но и там текущо трябва да се поддържа всичко. Собствениците в тези жилищни сгради са намерили решение в професионалното управление на общата собственост. На пазара се появиха фирми, предлагащи професионален домоуправител. Срещу определена месечна такса от всеки апартамент се извършва професионално обслужване, при това този компетентен домоуправител има начин и подход да се справи с нередовните платци, да организира необходимите ремонти и поддръжка на общата собственост.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>