Независимо от голямото разнообразие на тръби от съвременен полимерен материал, чугунените тръби все още намират приложение за смяна на щрангове. Основно те се използват за външна канализация, тъй като дадения материал се счита за най-подходящ за тази работа. Въпреки, че доста често се използват и за други видове дейности.

Чугунените тръби се отличават с голяма якост, устойчивост към резките температурни промени, надеждност и дълъг срок на експлоатация. Това ги прави желани при смяна на щрангове за топлата вода.

За много потребители определящ фактор при избор на тръби от този материал е сравнително приемливата им цена.

Чугунените тръби са подходящ и оптимален избор за изграждане на канализационна система, която ще обслужва голяма жилищна сграда, големи промишлени предприятия и други големи обекти. В големите сгради се използват и за смяна на щранговете.

Така също тръби от чугун се предпочитат от собственици на вили и къщи, които предпочитат надеждност и дълготрайност през цялото време.

Предимствата и недостатъците на чугунените тръби определят сферата на тяхното приложение.

Един от съществените недостатъци е трудния монтаж на тези тръби. Освен това проблем е и голямото им тегло, както и тяхната опасност по време на работа.

В същото време работата с тръби от поливинилхлорид отнема малко време и труд, и са предпочитани за смяна на щрангове и изграждане на нови канализационни системи.

Така чугунените тръби губят своята актуалност.

На настоящия етап използването на чугунените тръби е оправдано при строителство на тръбопроводи за транспорт на нефт, нефтопродукти.

За да се използват максимално дълъг срок системите и да дават висококачествена работа, то следва чугунените тръби да отговарят на всички технически изисквания, както и монтажът им да бъде изпълнен качествено.

Качеството на тръбите в магазина може да се провери само визуално – тръбите не трябва да имат шевове.

Чугунените тръби, използвани за смяна на щрангове, както и при изграждане на нова система се съединяват с помощта на фитинги. По време на работа се използва кълчища от качествено конопено влакно, за да се осигури добра херметичност.

С времето на ползване могат да възникнат проблеми и да се наложи ремонт на тръбите, ако няма възможност да се сменят. Пукнатините, появили се по чугунените тръби, могат да бъдат замазани със специална замазка, но специалистите препоръчат смяна на тръбите.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>